Cesta za poznáním

      Cestovat, poznávat blízké i vzdálenější země, potkat se s novými lidmi, seznámit se s jejich způsobem života i kulturou, dozvědět se něco nového a zajímavého, zvídavost i zvědavost, to jsou vlastnosti, které má jistě každý z nás. Abychom své sny a plány mohli uskutečnit, potřebujeme k tomu určitou dávku odhodlání, chuti a v neposlední řadě finanční prostředky.
      Poslední jmenované nebylo tentokrát potřeba, neboť cesta za poznáním Velké Británie byla žákům Základní školy Boskovice hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Čtenářská a jazyková gramotnost“. A tak se v neděli 4. října vydalo 21 žáků 8. a 9. tříd, kteří již před odjezdem prokázali své zeměpisné znalosti i jazykové dovednosti formou zdařilých prezentací, na dlouhou cestu.
      Ta uběhla docela rychle, protože těšení i očekávání dělají své, a po klidné noční plavbě trajektem nás již přivítalo pobřeží přístavu Dover zcela typickým mlhavým anglickým počasím. Naše trasa směřovala do Londýna a hlavní město Velké Británie se stalo na několik dní naším „náhradním domovem.“
      První setkání s největší evropskou metropolí proběhlo na Greenwichi, kde nám nejpřesnější hodiny začaly odměřovat čas, který v Anglii strávíme. Příjemná projížďka lodí po Temži nás však posunula o mnoho století zpět, neboť výstupním místem se stal Tower, starobylé sídlo králů a královen, místo, kudy kráčely dějiny. Prohlídka korunovačních klenotů, návštěva historických míst i setkání s pověstnými havrany způsobilo, že první den v Londýně dostal rychlý spád a pomalu se blížil večer. Mnohé děti začaly přemýšlet nad tím, jaká že bude ta „jejich“ rodina? Anglická rodina, u které budeme několik dní hosty. Velice brzy po setkání s „náhradními“ rodiči byly rozptýleny i nepatrné zbytky obav, které děti zpočátku měly. Naopak, poznaly nové přátele a hlavně, vyzkoušely svou angličtinu při běžné domluvě. Nutno říci, že úspěšně!
      Součástí pobytu bylo rovněž absolvování 9 hodin výuky angličtiny anglickými lektory. Dle dojmů dětí je určitě možné konstatovat, že je výuka zaujala, slyšely jazyk rodilých mluvčích a musely si poradit s řešením mnoha úkolů a situací. Za své úsilí byli všichni odměněni certifikáty.
      Následující dny pak přinesly návštěvu hlavních londýnských atrakcí. Počasí nám přálo při nádherném pohledu na město z výšky London Eye a setkali jsme se také s mnoha významnými osobnostmi historie, politiky a kultury ve slavném muzeu voskových figurín Madam Tussaud´s. Zavítali jsme i mimo Londýn a návštěva dickensovského městečka Rochester dokázala navodit přímo pohádkovou atmosféru. Nechyběla ani celodenní procházka, a tak jsme se zaposlouchali do zvuku zvonu Big Ben, obdivovali jsme majestátní opatství Westminster Abbey a Houses of Parliament , zhlédli výměnu stráží před Buckinghamským palácem, vnímali ruch a hemžení lidí na Piccadilly, občerstvili se na Leicester Square, obdivovali jsme a vnímali krásnou atmosféru na Trafalgarském náměstí a naše procházka končila na Covent Garden, proslulé londýnské tržnici.
      A jaký je Londýn? Především je barevný, živý v každou hodinu, vstřícný a přátelský, hektický i uklidňující na lavičkách rozlehlých zelených parků, fascinující a okouzlující. Opouštěli jsme jej neradi.
      Máme však mnoho fotografií, zážitků, vzpomínek a poznání, které namotivovalo všechny nejen k další výuce ve škole, ale také k rozhodnutí, že Anglii navštíví určitě znovu.
Ivana Halouzková