Školní parlament

      Cílem je zlepšit komunikaci mezi žáky a učiteli, přispívat k zodpovědnosti žáků a pozitivně ovlivňovat dění ve škole. Pravidelně se zapojovat do charitativních akcí, ekologických programů, pomáhat postiženým dětem, účastnit se různých projektů. Schůzky všech předsedů tříd se budou konat nepravidelně, dle potřeby, žáci budou informováni rozhlasem, na nástěnce ŽS, na webových stránkách školy. Z činnosti:
*služby – úklid okolo školy, třídění Pet lahví, sundávání židlí v jídelně
*sběr starého papíru, baterií, Pet lahví, vršků od lahví, hliníku…
*odměny za sběr
*adopce zvířete
* výzdoba tříd /Vánoce, Velikonoce, Stonožkový týden/
*Mikulášská nadílka, Valentýnská pošta
*Mikulášský večírek
*vánoční besídka
*Hnutí na vlastních nohou
*charitativní sbírky
*soutěže, hry, akce mimo školu

V Boskovicích 16. září 2016                          Jana Šafránková

Sdružení rodíčů při ZŠ Boskovice, nám. 9. května se stalo adoptivním rodičem LEGUÁNA MADAGASKARSKÉHOAdopční osvědčení        Adopční osvědčení