Školní parlament

      Cílem je zlepšit komunikaci mezi žáky a učiteli, přispívat k zodpovědnosti žáků a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.
      Zapojovat se do charitativních akcí, ekologických programů, pomáhat postiženým dětem, přicházet s novými nápady na zlepšení interiéru a atmosféry ve škole.
      Schůzky všech předsedů tříd se budou konat pravidelně každý měsíc, případně dle potřeby i častěji. Žáci budou o schůzkách informováni školním rozhlasem nebo na nástěnce ŠP.

Plán práce:
*služby – úklid okolo školy, třídění Pet lahví, sundávání židlí v jídelně
*sběr starého papíru, baterií, Pet lahví, vršků od lahví, hliníku…
*odměny za sběr
*adopce zvířete
* výzdoba tříd /Vánoce, Velikonoce, Stonožkový týden/
*Mikulášská nadílka, Valentýnská pošta
*Mikulášský večírek
*vánoční besídka
*Hnutí na vlastních nohou
*charitativní sbírky
*soutěže, hry, akce mimo školu

V Boskovicích 5. září 2017                          Hana Staňková

Sdružení rodíčů při ZŠ Boskovice, nám. 9. května se stalo adoptivním rodičem LEGUÁNA MADAGASKARSKÉHOAdopční osvědčení        Adopční osvědčení