Školní parlament 2020/2021

      Cílem školního parlamentu je zlepšování komunikace mezi žáky a učiteli, přispívat k zodpovědnosti žáků a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.
      Kromě již zaběhlých a osvědčených akcí pořádaných školním parlamentem, budou žáci přicházet s novými nápady na zlepšení atmosféry a interiéru ve škole. V plánu je i zapojování do dobročinných akcí.
      Schůzky všech předsedů a místopředsedů tříd se budou konat pravidelně každý měsíc, případně dle potřeby i častěji. Žáci budou o schůzkách informováni rozhlasem nebo po předchozí domluvě. Pořádané akce budou viset na nástěnce ŠP, přičemž některé z nich budou i zveřejněny na stránkách školy.

Plán práce:
• volby předsedů a místopředsedů tříd do školního parlamentu (od 5. ročníku);
• služby – úklid okolo školy, třídění Pet lahví (2. stupeň), sundávání židlí v jídelně (1. stupeň);
• sběr starého papíru, hliníku;
• dobročinné sbírky;
• soutěže, hry a akce pro zpestření atmosféry ve škole;
• odměny pro předsedy a místopředsedy tříd za aktivní přístup ve školním parlamentu.

Plán práce bude dále vycházet z podmětů od žáků – zástupců parlamentu.

V Boskovicích 1. 9. 2020                          Petra Dvořáková, Michaela Boháčová