Školní parlament 2021/2022

      Cílem školního parlamentu je probudit v žácích snahu o efektivní komunikaci mezi sebou navzájem, s vyučujícími a dalšími pracovníky školy. Dále se ŠP snaží přispívat k zodpovědnosti žáků a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.
       Kromě již zaběhlých a osvědčených akcí pořádaných školním parlamentem, budou žáci přicházet s novými nápady na zlepšení atmosféry a interiéru ve škole.
      Schůzky všech předsedů a místopředsedů tříd se budou konat pravidelně každý měsíc, případně dle potřeby i častěji. Žáci budou o schůzkách informováni rozhlasem nebo po předchozí domluvě. Pořádané akce budou viset na nástěnce ŠP, přičemž některé z nich budou zveřejněny i na stránkách školy.

Plán práce:
• volby předsedů a místopředsedů tříd do školního parlamentu (od 5. do 9. ročníku);
• služby – úklid okolo školy, problematika třídění odpadu;
• sběr starého papíru, hliníku;
• soutěže, hry a akce pro zpestření atmosféry ve škole;
• odměny pro předsedy a místopředsedy tříd za aktivní přístup ve školním parlamentu.

Plán práce bude dále vycházet z podmětů od samotných žáků – zástupců parlamentu.

V Boskovicích 1. 9. 2021                          Petra Dvořáková, Michaela Pfefrová