Školní parlament 2018/2019

      Cílem školního parlamentu je zlepšování komunikace mezi žáky a učiteli, přispívat k zodpovědnosti žáků a pozitivně ovlivňovat dění ve škole.
      Žáci budou přicházet s novými nápady na zlepšení atmosféry a interiéru ve škole, budou se zapojovat do dobročinných akcí, budou pomáhat již v dlouhodobě zavedených akcích a činnostech pořádaných školním parlamentem.
      Schůzky všech předsedů a místopředsedů tříd se budou konat pravidelně každý měsíc, případně dle potřeby i častěji. Žáci budou o schůzkách informováni rozhlasem nebo po předchozí domluvě. Pořádané akce budou viset na nástěnce ŠP, přičemž některé z nich budou i zveřejněny na stránkách školy.

Plán práce:
• volby předsedů a místopředsedů tříd do ŠP (od 5. ročníku)
• služby – úklid okolo školy, třídění Pet lahví (2. stupeň), sundávání židlí v jídelně (1. stupeň)
• sběr starého papíru, hliníku
• odměny za sběr
• dobročinné sbírky
• výzdoba školní klubovny
• soutěže, hry a akce pro zpestření atmosféry ve škole
• odměny pro předsedy a místopředsedy tříd za aktivní přístup ve ŠP

V Boskovicích 3. 9. 2018                          Hana Staňková

Spolek rodíčů dětí - Zelená Boskovice, se stal adoptivním rodičem VLKA ARKTICKÉHOAdopční osvědčení        Adopční osvědčení