Minimální preventivní program

Minimální protidrogový program pro školní rok 2016/2017:       formát pdf
Program proti šikanování:       formát pdf