Minimální preventivní program

Minimální protidrogový program pro školní rok 2017/2018:       formát pdf
Program proti šikanování:       formát pdf