Minimální preventivní program

Minimální protidrogový program pro školní rok 2020/2021:       formát pdf
Program proti šikanování:       formát pdf