Minimální preventivní program

Minimální protidrogový program pro školní rok 2018/2019:       formát pdf
Program proti šikanování:       formát pdf