Minimální preventivní program

Minimální protidrogový program pro školní rok 2021/2022:       formát pdf
Program proti šikanování:       formát pdf