Zelená se Stonožkou v ZOO


    Početná skupina zástupců stonožkových dětí ze Zelené – ZŠ Boskovice, nám. 9. května se v pondělí 13. května 2019 vydala do pražské zoologické zahrady, aby načerpala inspiraci pro tvorbu obrázků v rámci výtvarné soutěže Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí.
    Hned za vstupní branou je čekalo milé přijetí od odborných pracovníků zahrady, kteří jim předali mapky a podali základní informace. A pak už vzhůru za dobrodružstvím!
    Už první zastavení jím určitě bylo, neboť znamenalo projít velmi temným prostorem, kterým volně poletovali těžko popsatelní okřídlení tvorečkové všeho druhu. Nic moc příjemného. Ale všichni vyděšení si brzy spravili chuť pohledem na dovádění ledních medvědů ve vedlejším výběhu, kteří přímo vyhlíželi zájem příchozích. Následoval výklad lektorů o nejrůznějších obyvatelích zahrady, aby se pak každý vydal, kam ho srdce, oči či další smysly táhly. Cesta zelenající se, kvetoucí a sluncem prozářenou zahradou byla opravdovou inspirací nejen pro výtvarnou tvorbu.
    A že bylo kam se dívat! Ze všech stran to šustilo, ševelilo, pípalo, prskalo, praskalo, skřípalo, štěbetalo či funělo. To podle živočišného druhu, který byl právě nejblíž. A uprostřed všech zvuků spokojeně pochrupovala hyena hřivnatá, uvelebená ve stínu tak, že splývala s okolím a jen pozorné oko ji mohlo zachytit.
    Vrcholným okamžikem bylo krmení šelem, tedy přesněji lva a lvice, jejichž apetýt obdivovali přihlížející návštěvníci s vědomím, že pevné sklo přepážky zabrání, aby se stali dalším chodem či pamlskem.
    Odpočinek nohám, ale rozcvička pro mozkové buňky byly pro stonožkové děti připraveny ve vzdělávacím centru zahrady, kde jim studenti historie Univerzity Karlovy přiblížili základy jedné z pomocných věd historických – heraldiky a vyzkoušeli znalosti státních symbolů různých zemí světa. Nezapomněli ani na loga světových značek zejména automobilového průmyslu, kde se to heraldickými zvířaty přímo hemží. Naši žáci se blýskli svými vědomostmi a získali obdiv a pochvalu.
    Pak už nezbývalo, než poděkovat panu řediteli Bobkovi a všem, kdo o zvířata pečují, zamávat všem tvorům v zahradě a cestou v rychlíku popřemýšlet, jak nabyté informace co nejlépe zužitkovat prostřednictvím malovaného či kresleného obrázku.
    Ty nejlepší budou vystaveny v Galerii Gočárovy domy v Praze až do konce března příštího roku a na jejich autory čekají originální odměny: komentované prohlídky, noční prohlídky, krmení zvířat, knihy… A to přece stojí za námahu!
  Jana Svobodová