Větrné mlýny


    Děti z prvního ročníku navštívily v muzeu další výstavu tentokrát o větrných mlýnech nejen na Boskovicku. Rozpoznávaly druhy obilí, dozvěděly se o významu polí a pěstování obilnin, způsobu zpracování a použití mouky. Ukázaly si různé druhy větrných mlýnů a učily se je rozeznat. Nejvíce si je získala tvořivá dílnička, ze které si každý odnesl svůj větrný mlýn a větrník.
  E.Li.