Velikonoční hrátky pro prvňáčky


    Školní parlament ZŠ nám. 9. května uspořádal pro prvňáčky první Velikonoční hrátky, které byly určené žákům prvních tříd. Spontánního nápadu, udělat na jaře něco hezkého pro své spolužáky, se předsedové a místopředsedové se zájmem chytli a začali plánovat, čím a jak zpříjemnit školní atmosféru.
   Na celé akci šlo vidět, že téměř dvouměsíční příprava byla smysluplná a dotažená do konce. Po krátkém povídání o Velikonocích byli prvňáčci rozděleni do skupinek. Každou skupinku hlídali a provázeli po stanovištích dva žáci z druhého stupně. Naši nejmenší si tak pod stálým dohledem starších spolužáků vykreslili kraslici, poznávali různé druhy ovoce, skládali puzzle, skákali v pytli, zkoušeli slalom s vajíčkem nebo si zahráli velikonoční florbal. Prvňáčci se bavili, a protože se jim akce líbila, odměnili na závěr pořadatele velikým potleskem.
   Nejen zástupci školního parlamentu, ale i další vybraní žáci 2. stupně pracovali podle předem smluvených pokynů a přesně věděli, co mají dělat, aby se připravované dopoledne podařilo na jedničku. Za jejich práci, vzorné a spolehlivé chování jim patří velký DÍK!