Stonožkový týden


   Ve dnech 4.- 8. listopadu 2019 proběhl na Zelené již 29. stonožkový týden, během kterého si žáci mohli vyzdobit učebny, chodby i další prostory nejrůznějšími podobami symbolu hnutí Na vlastních nohou. Objevily se tradiční papírové stonožky, ale nápaditost dětí neznala mezí, takže někteří využili i přírodních materiálů, plastů apod. Žáci V.B vytvořili krásnou barevnou stonožku, která vévodí nástěnce hnutí, žáci IV.B zase nasbírali listí a pak své výtvory rozložili kolem školní budovy, kde i přes nepříznivé počasí dosud zdobí schodiště i vchod.
   Šesťáci nejprve oblepili svými stonožkami stěny kolem tříd a pak využili možnosti pobesedovat s paní učitelkou Marií Ryšavou, která si užívá zaslouženého důchodu, ale ochotně přišla zavzpomínat na začátky Stonožky na naší škole, které proběhly pod jejím vedením. Dnes má ve škole syna, pana učitele Ryšavého, a vnučky, které pokračují v jejích stopách.
   Do stonožkové kasičky se podařilo shromáždit obdivuhodných 13 600,-Kč, které byly zaslány na konto hnutí. Poděkování patří všem, kteří jakkoli pomáhají, aby byl svět zase o něco hezčí i pro trpící lidi.
 Jana Svobodová