Zelená se Stonožkou opět v katedrále


   Letošní setkání všech stonožkových přátel v pátek 7. prosince 2018 v pražské katedrále se pro boskovické žáky ze Zelené – nám. 9. května neslo v duchu zvláštního rozpoložení, neboť většina z nich chodí do 9. ročníku, a tak byli na podobné akci společně naposled.
   V katedrále je sice každoročně dost chladno, ale všechny přítomné vždy hřeje pocit pospolitosti a radosti z konání dobra. To ostatně zaznívalo z úst nejen prezidentky hnutí Na vlastních nohou paní Běly Gran Jensen, jednoho z patronů hnutí Dominika kardinála Duky, ale i všech hostů z řad Armády České republiky, zástupců FN v Plzni a ředitele pražské ZOO, kteří dlouhodobě společně organizují stonožkovou pomoc po celém světě.
    Letos kromě již tradičního příspěvku na výzkum léků a léčbu Crohnovy choroby pomohla Stonožka např. vybavit školu v Bangui ve Středoafrické republice, což ocenilo i tamější vedení mise OSN.
    Stonožkové děti také malovaly obrázky do soutěže „Varhany pro katedrálu“ a 45 jejich učitelů a učitelek v čele s paní Bělou – mezi nimi i Markéta Pospišilíková a Jana Svobodová - se stalo mecenáši pořízení varhanních píšťal.
    Dojemnou chvílí pak bylo předání nejvyššího papežského záslužného vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (= Pro církev a papeže) paní Běle, kterou takto ocenil papež František za její dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti, což se skromností sobě vlastní komentovala slovy: „Ale to přece patří vám všem, kteří už léta pomáháte potřebným. Sama bych nic nedokázala!“
    Její uznání tak patří právě i našim deváťákům, kteří po celou dobu své školní docházky malovali vánoční přání, obrázky do výtvarných soutěží, pomáhali při stonožkových týdnech, zapojovali se do nejrůznějších charitativních akcí školy i města. Nezištně, nenápadně, časem i jaksi samozřejmě.
    V naší neklidné společnosti už bude na nich, jak s tímto vkladem v profesním i osobním životě naloží. Třeba posunou svět o maličko k lepšímu. Tak jako naše bývalá stonožková žákyně Magda Staňková, dnes Roztočilová, jejíž obraz holubice prolétající trním byl jedním z obětovaných darů.
 Jana Svobodová