Pasování prvňáčků


   Ve středu 13.11.2019 byli prvňáčci ze ZŠ Boskovice "Zelená" slavnostně pasováni do cechu žákovského.
   Žáci 9. A a 9. B, pod vedením paní učitelky Svatavy Klimkové, připravili pro své mladší spolužáky v kině Panorama zábavný a pestrý program. Letos se pasování neslo v duchu pohádky Boba a Bobka. Tyto pohádkové postavičky vyzkoušely prvňáčky ze znalosti některých číslic a písmen. Děti měly příležitost si zopakovat básničky, písničky a dokonce si i zatančit.
   Slavnostnímu okamžiku přihlíželi rodiče i blízcí rodinní příslušníci. Za zřizovatele byli přítomni pan starosta Jaroslav Dohnálek, místostarosta Lukáš Holík, za vedení školy ředitel Vladimír Ochmanský, statutární zástupkyně Dagmar Oujezská, zástupce ředitele Martin Staněk.
   Na závěr děti obdržely "Pamětní listy", drobné dárečky a Slabikář.
   Děkujeme sponzorům a všem, kteří se na akci podíleli.
   Prvňáčkům přejeme hodně školních úspěchů, píle, vytrvalosti a radosti z učení.
   Ať i po letech rádi a s úsměvem zavzpomínají na svoje školní léta...
 I.D.