ZELENÁ SE RADUJE, KDYŽ PRVŇÁKY PASUJE


    Představte si, lidé milí,
jak prvňáčci ze Zelené do cechu žákovského pasováni byli!
Jejich starší spolužáci – deváťáci
tradičně si dali práci,
ve středu 8. listopadu sál kina si pronajali,
aby je slavnostně mezi žáky školy přivítali.

    Jakmile se děti pohodlně usadily,
popletové Pat a Mat se k deváťákům připojili.
Společně pak děti ze znalosti písmenek a počítání vyzkoušeli,
přidali pár známých písniček
a prvňáčci vždy správně odpověděli.

    Přítomní rodiče a prarodiče si také zanotovali
a pak, mnozí s dojetím a hrdě, sledovali,
jak jejich potomci roztomilí
se každý úklonou představili
a za právoplatné žáky uznáni byli!

    Obdrželi pak slabikář a dárků mnoho
i pamětní list na připomínku slavnostního aktu toho.
Závěrem je Pat s Matem a deváťáci vkrátku
pozvali ještě na filmovou pohádku.

    A pak už spěchali všichni na oběd,
však neviděli se společně naposled,
neb deváťáci se už těší teď,
jak je budou celým školním rokem provázet.

    I na ně jednou jistě bude Zelená hrdá,
radost z úspěšných absolventů si nikým vzíti nedá.
Přejeme všem prvňáčkům do dalších školních let
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a kolem kamarádský svět!
  Jana Svobodová, Jana Formánková
žáci IX. A a IX.B