Cesta do minulosti v prostorách muzea


   V předmětu Člověk a jeho svět se nyní učíme o naší obci a její historii, proto jsme se vypravili do místního muzea, abychom doplnili a rozšířili svoje znalosti.
   Nejdříve nás paní Kohoutková seznámila s replikami pracovního nářadí, zopakovali jsme si pojem archeolog (často jsme si ho totiž pletli s architektem) a následně jsme si naše znalosti vyzkoušeli prakticky.
   Pomocí modernějšího nářadí jsme hledali v krabicích s pískem poklad (našli jsme peníze, kosti, úlomky keramiky…), vyrobili jsme si ozdoby z korálků, mleli mouku pomocí kamenů a vlastních sil, a také jsme vyzkoušeli tvoření z hlíny. Na doplnění sil jsme ochutnali ořechy a sušené ovoce – pamlsky dětí z minulosti.
   Děkujeme paní Kohoutkové za úžasně připravený program a těšíme se na další setkání.
 Magda Báčová, Jarmila Buchtová a třeťáci