Kousek o židovství

    

    V pondělí 7.5. se vydala třída 5.B společně s průvodkyní paní Janíkovou na exkurzi na židovský hřbitov, do synagogy a po židovském městě.

    Naší první zastávkou byl židovský hřbitov. Poznali jsme některé nápisy a znaky na náhrobcích. Šli jsme se podívat do zrenovované márnice a viděli jsme hrob Samuela. Po prohlídce hřbitova, kde jsme se dověděli zajímavé informace o historii nejen hřbitova, ale i původních náhrobků a obyvatel, jsme zamířili do židovského obecního domu a pak do synagogy.

    V obecním domě jsme si připomněli historii pečení macesů a odchod Židů z jejich vlasti.

    V synagoze jsme viděli spoustu exponátů a krásných maleb. Společně s paní Janíkovou jsme si povídali o historii Židů a o pravidlech chování v synagoze. Všechny nás překvapilo, že ženy s dětmi mohly navštěvovat pouze horní část synagogy a muži část dolní. Zajímavá byla také informace, že chlapci se stávali dospělými muži již ve 13 letech. Připomněli jsme si i význam rituální lázně mikve.

    Pak jsme dále procházeli židovským městem. Ukázali jsme si dům Hermana Ungara, galerii Zwicker a některé znaky na židovských domech.

    Naše exkurze končila u brány na ulici Plačkova. Všem se nám to moc líbilo a odnášeli jsme si vzpomínku na příjemně strávený den.

    Tímto bychom rádi poděkovali paní Janíkové za její čas a spoustu zajímavých informací.
 Lili Učňová a Monča Kratěnová z 5.B