Koš plný přání pro kardinála Duku

    

    Ve čtvrtek 26. dubna 2018 oslavil jeden z milých patronů hnutí Na vlastních nohou, J. Em. Dominik kardinál Duka, 75 let života.

    Do Arcibiskupského paláce v Praze mu přišli popřát zástupci stonožkových dětí, pedagogů, spolupracovníků a příznivců hnutí. V úvodu promluvila prezidentka hnutí Běla Gran Jensen, po ní se přidali gen. Josef Bečvář, gen. Josef Šíba, plk. Rudolf Honzák, MUDr. Přemysl Sobotka – bývalý předseda Senátu PČR, MUDr. Václav Šimůnek, Ph.D. – ředitel FN Plzeň, RNDr. Miroslav Bobek – ředitel ZOO Praha a řada dalších.

     Hudebník Karel Vágner se synem Pepou a dětským pěveckým sborem Fialky připravili oslavenci malý koncert, v jehož závěru mu zazpívali všichni přítomní píseň složenou pro tuto příležitost. Slova jejího refrénu „Ať Pán Vás chrání a bez přestání Vám Světlo požehnání z nebe sesílá…“ spojila všechna i nevyřčená přání.

     Stonožkové děti, mezi nimiž byli i zástupci ZŠ Boskovice – Zelené (nám. 9. května) - Barbora Jakubů, Marie Pohlová, Zuzana Kolářová a Petr Filip - předali panu kardinálu svůj dar – ručně psaná a malovaná blahopřání od svých spolužáků, učitelů, ale i rodičů, prarodičů a kamarádů Stonožky. Původně tak měl vzniknout „koš plný přání“. S tímto nápadem přišla paní Běla po rozhovoru s Janou Kánskou, dcerou dr. Milady Horákové, která před lety, coby šestnáctiletá, během politického soudního procesu dostávala prádelní koše žádostí o trest smrti pro její maminku. Tehdy to byly „koše zla a nenávisti“.

     Dnes proto stonožkové děti vytvořily jiné koše, „koše dobra a lásky“, jednomu ze svých patronů. Přání se sešly tisíce, takže musela být nakonec rozdělena do šesti košů!

     Překvapení a dojetí oslavence by s dalšími dary nebralo konce, naštěstí tu byl ředitel pražské ZOO se svým dárkem – vyobrazením skupiny ptáků kardinálů dominikánských, jejichž je pan kardinál sponzorem, což doložil několika vtipnými poznámkami.

     Závěr slavnostního setkání se nesl v duchu biblických slov: „Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne…“ Každý gratulant si totiž musel vystát dlouhatánskou frontu, ale každý tak činil trpělivě s radostí a rozechvěním, protože na jejím konci čekalo přátelské stisknutí ruky, úsměv a láskyplné přijetí, tak jak to u pana kardinála známe. Takže mnohým prošla hlavou otázka, kdo koho dnes vlastně obdaroval, což je nejen pro stonožkové děti důležitý vklad do života.
 Jana Svobodová
Foto: Markéta Pospišilíková, Petr Filip