Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Adámek se učí číst, přečte v knížce každý list. Jak to umí nejen Adámek, ale i ostatní žáci prvních tříd, se rozhodla zjistit paní učitelka Jana Šafránková, která se stará o školní knihovnu. S každou třídou prvňáčků si popovídala, ukázala jim knihovnu, přečetla poučnou bajku a na oplátku si nechala chvíli číst pohádku od dětí. Nemusela šetřit chválou, protože i s neznámým textem se prvňáci statečně poprali. Odměnou jim bylo pozvání k pravidelným návštěvám knihovny, medaile čtenáře a dětská knížka, aby děti ve svých čtenářských dovednostech mohly pokračovat i o prázdninách. Za krásně prožitou hodinu ve školní knihovně děkují žáci prvních tříd i se svými třídními učitelkami.
  J.B.