Bezpečná cesta


   V pátek 27. září si děti 1.B třídy vyšly na výstavu domácích zvířat. Současně s tímto si plnily část našeho cíle: ,,Bezpečná cesta do školy“. Cestou sledovaly dopravní značky, některé z nich se učily v předmětu Čajs přímo ve výuce. Kromě značek si zopakovaly také pravidla silničního provozu, vhodné oblečení….. V Pč si vyráběly svoji vlastní dopravní značku. V úterý 15. října se děti rozdělily do několika skupin a sledovaly dopravní provoz v okolí naší školy. Za úkol měly sledovat a počítat počet projetých automobilů, které projedou kolem školy v dopoledních hodinách. Asi byste nevěřili, že kolem naší školy projelo za 1 hodinu 320 aut.
  E.Č.