Bezpečná cesta do školy v 1. třídě

Prvňáčci se v průběhu měsíců září a října věnovali projektu Bezpečná cesta do školy. Absolvovali řadu vycházek do okolí školy a po městě, ve třídě je na besedě navštívili strážníci městské policie, zpracovali řadu prací, které si vystavili ve škole
  E.Li.