Dokumenty školy

  Informace pro oznamovatele protiprávního jednání  
  Manuál k provozu škol ve šk. roce 2020/2021  
  Inspekční zpráva – listopad 2018  
  Koncepce rozvoje školy od 1. 1. 2019  
  Pojistná událost (úrazy žáků od 1. 9. 2017) – manuál pro rodiče a formuláře
Dotazník č. 1 (finanční náhrada) Dotazník č. 2(trvalé následky)
Manuál pro rodičeŽádost rodičů o náhradu újmy na zdraví
  Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016 (formát pdf)
  Inspekční zpráva - únor 2016 (formát pdf)
  Školní vzdělávací program Škola mnoha možností pro školní rok 2023/2024 (formát pdf)  
  Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu „Už se těším do školy“ (formát pdf)  
  ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině
  Školní řád v platném znění od 1.9.2022(formát pdf)  
  Poruchy chování - informace pro rodiče(formát pdf)  
  Specifické poruchy učení - SPU(formát pdf)  
  Provozní řád (formát pdf)  
  Školský zákon (formát pdf)  
  Vyhláška o základním vzdělávání (formát pdf)  
  Vyhláška o zájmovém vzdělávání (formát pdf)  
  Svobodný přístup k i nformacím  
  Příloha směrnice o ochraně osobních údajů - informace pro veřejnost  
  Výroční zpráva 2022/2023 (formát pdf)  
  Výroční zpráva 2021/2022 (formát pdf)  
  Výroční zpráva 2020/2021 (formát pdf)  
  Výroční zpráva 2019/2020 (formát pdf)