Aktuálně

  Návrh rozpočtu školy na rok 2024 a návrh SVR na roky 2025 - 2026
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2024 a návrh SVR na roky 2025 – 2026.

Návrh rozpočtu na rok 2024


Návrh SVR na rok 2025 - 2026
  Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR ve středu 28. 6. 2023 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.

Organizace
4. 9. 2023


nám. 9. kv.


Sušilova


Slovákova 1.F


Slovákova 1.G a 1.H


Informace - stravování
  Školní zpravodaj - červen 2023 (formát pdf)