Aktuálně

Školní vzdělávací program
Školská rada na svém zasedání dne 17. 6. 2021 projednala úpravy školního vzdělávacího programu platné od 1. září 2021. Upravený dokument s barevně vyznačenými změnami zveřejňujeme v příloze. Přikládáme i komentář k jednotlivým změnám.

Úpravy


ŠVP ZV
Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR v úterý 22. 6. 2021 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.

Organizace
1. 9. 2020


nám. 9. kv.


Sušilova


Slovákova


Informace - stravování
Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky
V souladu s doporučením MŠMT proběhne na všech pracovištích školy pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče zábavné odpoledne s možností prohlédnout si školu, případně “okouknout“ své budoucí spolužáky. Akce proběhne v úterý 22. 6. 2021 v době od 15.00 hod. do 16.30 hod. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2021/22. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské.
Volby do školské rady
Ve středu 5. 5. 2021 proběhly volby do školské rady. V příloze zveřejňujeme jejich výsledky.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme základní informace o zápisu do 1. třídy. Další informace (možné setkání v červnu, rozdělení do tříd, pomůcky a školní potřeby, organizace prvního školního dne) budeme průběžně doplňovat.
Zápis do 1. třídy – školní zralost
Ještě přidáváme několik informací k posouzení školní zralosti budoucích prvňáčků a s předstihem rady a zásady po nástupu do školy. Informace k pomůckám a školním potřebám a organizaci prvního školního dne zveřejníme až v červnu.
Zápis do 1. třídy – upravené tiskopisy
Na základě aktuálních informací z MŠMT potvrzujeme dříve zveřejněné informace k zápisu do 1. třídy, který proběhne distančním způsobem v období 13. 4. – 21. 4. 2021. V tiskopisech jsme ještě provedli drobné změny a platné tiskopisy přikládáme k tomuto sdělení. Nadále platí možnost vyzvednout si tiskopisy v papírové podobě na kterémkoliv z pracovišť školy od úterý 6. 4. 2021.
Zápis do 1. třídy
Upřesňujeme dříve zveřejněné informace k zápisu do 1. třídy, především termín a formu provedení zápisu. Obdobně jako v loňském roce jsme nuceni zorganizovat zápis distančním způsobem. Zapisovat děti budeme v období 13. 4. až 21. 4. 2021, v odůvodněných případech i mimo toto období. V příloze najdete podrobnosti k vlastní organizaci zápisu a další informace včetně budoucích třídních učitelů na jednotlivých budovách a v plánované „sportovní třídě“. Přiloženy jsou také příslušné tiskopisy.

Organizace


Tiskopisy
Oznámení nového termínu přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
V návaznosti na informaci MŠMT o posunutí přijímacího řízení na víceletá gymnázia (5. 5. a 6. 5. 2021) jsme také přistoupili ke změně termínu přijímacího řízení. Z původního termínu 7. 4. jsme přijímací řízení přesunuli na 12. 5. 2021.
 
 
 
Archiv  více