Aktuálně

Předání vysvědčení 30. 6. 2020
MŠMT zveřejnilo pokyny k možnostem škol při předání vysvědčení. V příloze zveřejňujeme informaci, jak to proběhne na naší škole. Přidáváme aktualizované mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví a tiskopis čestného prohlášení, které musí 30. 6. odevzdat všichni žáci, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit v měsíci červnu.

Mimořádné opatření


Čestné prohlášení


Informace předání vysvědčení
Provoz školní družiny o prázdninách
Stejně jako v minulé roce zveřejňujeme nabídku účastníkům školní družiny. Na všech pracovištích plánujeme provoz v období 24. 8. až 31. 8. 2020. Další informace s návratkou najdete v přiloženém dokumentu.
Informace pro rodiče žáků 2. stupně
V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme kompletní aktualizovanou metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.
Přihlášky se podávají e-mailem na pracovní adresu třídních učitelů a přihlášku je nutné podat do pátku 5. 6. 2020 do 10.00 hod. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení přihlášeného žáka a také přihlášení se ke školnímu stravování (uveďte i nezájem). Další podrobnosti naleznete v příloze.

Metodický pokyn MŠMT


Čestné prohlášení


Informace o vzděl. aktivitách pro žáky 2. stupně
Informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně
od 25. 5. 2020

Na základě přihlášek, které jsme obdrželi od zákonných zástupců žáků 1. stupně, zveřejňujeme doplňující informace k obnovení výuky na 1. stupni. Celkem se přihlásilo 524 žáků z celkových 760 žáků 1. stupně, což činí necelých 70%. O odpolední aktivity projevilo zájem 172 žáků, o školní stravování 388 žáků. Z celkových 35 tříd 1. stupně na naší škole v 15 třídách převýšil počet přihlášených žáků maximálně povolený počet 15 žáků zařazených do jedné skupiny. Současně jsme byli nuceni vytvářet skupiny i s ohledem na odpolední zájmové aktivity. Celkem nakonec zřizujeme 39 skupin a jen velice nízkému počtu žáků nemůžeme splnit přání, aby výuku v jejich skupině vedla „jejich paní učitelka“. O zařazení žáků do skupin budete informováni třídními učiteli prostřednictví EduPage do pátku 22. 5. 2020. Distanční vzdělávání žáků všech ročníků bude pokračovat nadále. Stejně tak bude v týdnu od 25. 5. do 29. 5. pokračovat výuka žáků 9. tříd v dosavadním rozsahu.
Informace pro rodiče žáků 1. stupně
V souladu s metodickým pokynem MŠMT zveřejňujeme informace o vzdělávacích aktivitách pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020. Přikládáme dále ke stažení formulář čestného prohlášení, které je nutné pro zařazení žáků do skupin. Návratku je nutné odevzdat před první účastí na vzdělávání. Dále přikládáme kompletní metodiku MŠMT k ochraně zdraví a provozu základních škol do konce školního roku 2019/2020.

Metodický pokyn MŠMT


Čestné prohlášení


Informace o vzděl. aktivitách pro žáky 1. stupně
Otevření sportovišť školy od 11. 5. 2020
Od 11. 5. 2020 umožňuje základní škola využívat sportoviště v souladu s platnými vládními nařízeními. Od tohoto data je možné za zpřísněných pravidel využívat tělocvičny na všech pracovištích a venkovní areál na pracovišti Slovákova. Podrobnější informace k podmínkám využití sportovišť a úpravy dlouhodobých provozních řádů najdete v přílohách.

pravidla tělocvična


pravidla hřiště
 
 
 
Archiv  více