Aktuálně

Výroční zpráva školy
Školská rada na svém zasedání dne 4. 10. 2016 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2015/16. Výroční zprávu zveřejňujeme v „Dokumentech školy“.
Informace Krajské hygienické stanice Brno k šíření infekční žloutenky
Přehled nejdůležitějších legislativních změn ve školství účinných od 1. září 2016
Poplatek za školní družinu
Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2016 činí úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 150,- Kč měsíčně.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016
Kroužek Věda nás baví
I v příštím školním roce budou při škole na všech pracovištích zřízeny kroužky pro žáky 1. stupně. Informace o termínech a možnostech přihlášení naleznete v příloze.
Leták, Informace
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2016-2017
Řemeslný jarmark Pod Oborou
Sdružení rodičů při ZŠ III Boskovice pořádá ve spolupráci s žáky a vedením školy Řemeslný jarmark Pod Oborou. Uskuteční se dne 20. 2. 2016 od 9.00 do 13.00 na pracovišti Slovákova 8. Rodiče, žáci a pedagogové připravili pro širokou veřejnost tvořivé řemeslné dílny, soutěže i kulturní program, návštěvníci si mohou v rámci dopolední akce prohlédnout prostory školy.
 
 
 
Archiv  více