Aktuálně

Informace Městské policie Boskovice k zábavní pyrotechnice
Rozpočet školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 – 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2018


Návrh SVR
Výsledky voleb do školské rady
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou volby do školské rady. Budou voleni 3 členové za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Peter Fiala, ředitel divize VAS
MUDr. Miroslav Klíma, lékař
Mgr. Lucie Kubínová, advokátka
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Informace o změně na pozici vedoucí školního stravování
Od 1.11.2017 dochází na pracovišti nám. 9.května ke změně na pozici vedoucí školního stravování. Místo paní K.Dvořákové nastupuje paní Pavlína Paděrová.
Kontakty:
Telefonní číslo zůstává stejné – 516802298
E-mailová adresa je nová – vedouci.stravovani@zsbce.cz / platí až od 1.11.2017 /
Školská rada
Dne 16. 11. 2017 společně s třídními schůzkami proběhnou volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky. Podrobnosti a volební řád schválený Radou města Boskovice zveřejňujeme v příloze.
Volební řádOznámení
Edupage
Od 14. 9. je možné vstupovat pod loňskými přístupovými údaji do aktualizované elektronické žákovské knížky. Na stránkách naleznete i platný rozvrh. U nových žáků budou třídní učitelé postupně zjišťovat e-mailové adresy zákonných zástupců, které jsou potřeba pro zřízení účtu a zaslání hesla.
Edupage
Elektronickou žákovskou knížku (Edupage) zprovozníme až v polovině měsíce září. Budeme informovat prostřednictvím žáků. To se týká i rozvrhu jednotlivých tříd, který do středy 13. 9. ověřujeme a jsou možné drobné změny.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2017-2018
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu dětí do 1. třídy
Letos poprvé až v dubnu v souladu s platným školským zákonem proběhl zápis dětí do 1. třídy. Bližší informace v příloze. Údaje o přijatých žácích budeme postupně aktualizovat.
Sportovní akce
Zveřejňujeme letáček spolku Sportuj s námi, z.s. k 3. ročníku Dětského triatlonu/duatlonu pro žáky 1. až 3. tříd. Akce proběhne 24. 6. 2017 v areálu Červená zahrada Boskovice. Na přelomu května a června proběhne cyklistická a plavecká příprava, bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Dále zveřejňujeme pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů leták organizátorů Okresní běžecké ligy 2017 s rozpisem jednotlivých závodů a dalšími informacemi.
 
 
Zápis do 1. třídy – doplněné údaje
Přidáváme údaje ke dnům otevřených dveří a dalším akcím na pracovištích školy před zápisem dětí do 1. tříd. Současně přidáváme informaci MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy podle platné legislativy.
Zápis
Informace MŠMT
RVM a PP 2017/2018 informace + přihláška
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 4. dubna 2017, další informace naleznete v příloze. Před zápisem budeme na jednotlivých pracovištích školy jako každoročně organizovat akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Přesné termíny budeme průběžně zveřejňovat.
Výroční zpráva školy
Školská rada na svém zasedání dne 4. 10. 2016 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2015/16. Výroční zprávu zveřejňujeme v „Dokumentech školy“.
Informace Krajské hygienické stanice Brno k šíření infekční žloutenky
Přehled nejdůležitějších legislativních změn ve školství účinných od 1. září 2016
Poplatek za školní družinu
Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2016 činí úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 150,- Kč měsíčně.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016
Kroužek Věda nás baví
I v příštím školním roce budou při škole na všech pracovištích zřízeny kroužky pro žáky 1. stupně. Informace o termínech a možnostech přihlášení naleznete v příloze.
Leták, Informace
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2016-2017
Řemeslný jarmark Pod Oborou
Sdružení rodičů při ZŠ III Boskovice pořádá ve spolupráci s žáky a vedením školy Řemeslný jarmark Pod Oborou. Uskuteční se dne 20. 2. 2016 od 9.00 do 13.00 na pracovišti Slovákova 8. Rodiče, žáci a pedagogové připravili pro širokou veřejnost tvořivé řemeslné dílny, soutěže i kulturní program, návštěvníci si mohou v rámci dopolední akce prohlédnout prostory školy.
 
 
 
Archiv  více