Aktuálně

Školní stravování
Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2014 bude navýšena cena obědů o 2,- Kč. Cenu oběda jsme měli v dosavadní výši od 1. 9. 2008 a neměnili jsme ani v souvislosti s navýšením DPH. Důvodem zvýšení ceny oběda je potřeba zajistit nákup kvalitních potravin pro vaření obědů a předepsané plnění spotřebního koše. Ceny obědů budou následující:
I. věková kategorie 7 – 10 let 23,- Kč
II. věková kategorie 11 – 14 let 25,- Kč
III. věková kategorie 15 a více let 26,- Kč.
Měsíční záloha se zvyšuje ze 470,- Kč na 550,- Kč, u České spořitelny je třeba navýšit povolení k inkasu a u ostatních bank je třeba změnit trvalé příkazy na požadovanou částku.
Den otevřených dveří v přírodní učebně  více
Seznam žáků třídy VI. A s RVM a PP pro šk. rok 2014/2015
Zemní práce v okolí pracoviště Sušilova
V týdnu od 28. 4. do 2. 5. 2014 budou provedeny výkopy v okolí pracoviště Sušilova z důvodu výměny elektrického kabelu firmou E.ON. Pohyb v okolí budovy a parkování před budovou bude částečně omezeno. Celý týden bude uzavřeno boční schodiště, parkování před školou s omezením bude možné pouze do středy. Nejsložitější bude situace v pátek, kdy parkování nebude možné vůbec a z důvodu překopu před hlavním vchodem bude možný přístup do školy pouze do 8,00 hod. a následně jen v nejnutnějších případech. Po skončení vyučování žáci školu opustí zadním východem přes školní hřiště.
Konaly se přijímací zkoušky do třídy s RVM a PP
15. dubna 2014 se konaly přijímací zkoušky do matematické třídy. Přijímacího řízení se zúčastnilo 49 zájemců. Žáci vypracovali písemnou práci z matematiky a psychologický test pod vedením školní psycholožky. Někteří žáci se také hlásí a budou vykonávat zkoušky na víceleté gymnázium, proto seznam matematické třídy bude zveřejněn až po přijímacím řízení do primy. Zájem o matematickou třídu nás velmi potěšil.
PISA 2015
Naše škola byla zařazena do mezinárodního testování žáků PISA. Testování proběhne dne 3. 4. 2014 a týká se vybraných žáků narozených v roce 1998. Žáci budou testováni z matematiky, čtenářské gramotnosti a přírodních věd. Testování organizuje Česká školní inspekce.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
Dne 4. února 2014 proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/15. Bližší informace v příloze.
Přijímací řízení do třídy RVM a PP pro šk. rok 2014/2015
Dne 17. 12. 2013 proběhlo 4. zasedání školské rady, na kterém byl schválen dodatek č. 4 ke školnímu řádu. Školní řád v platném znění zveřejňujeme v oddíle Dokumenty školy.
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
Dne 4. února 2015 proběhl zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/16. Bližší informace v příloze.
Přijímací řízení do třídy RVM a PP pro šk. rok 2015/2016
Školní mléko - sdělení rodičům
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/16 - aktualizováno 19.1.2015
Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 13. 11. 2014 proběhly volby do školské rady. Byli zvoleni tři zástupci za pedagogické pracovníky školy a tři zástupci za zákonné zástupce žáků. Výsledky zveřejňujeme v příloze. Na zasedání Rady města Boskovice bude 6 nově zvolených členů doplněno o další 3 členy jmenované zřizovatelem. V termínu do 19. 12. 2014 bude ředitelem školy svoláno 1. zasedání, na kterém bude zvolen předseda.
Volby do školské rady
Zveřejňujeme volební řád a jména kandidátů. Volby proběhnou ve čtvrtek 13. 11. 2014 v době od 10.00 do 17.00 hod.
Školská rada na svém zasedání dne 10. 10. 2014 projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok 2013/14. Výroční zprávu zveřejňujeme v oddíle Dokumenty školy.
Informace o označování alergenů ve školních jídelnách ZŠ Boskovice.
Školní poradenské pracoviště
Oznámení – volby do školské rady proběhnou 13. 11. 2014
Pozvánka a upozornění na změnu v Termínovém plánu práce
V úterý 30. 9. 2014 od 15.30 proběhne slavnostní otevření dětského víceúčelového hřiště na pracovišti školy Sušilova. Z toho důvodu jsme přesunuli plenární schůzi na tomto pracovišti na stejný den od 15.00. Jste srdečně zváni.
Aktualizované seznamy žáků 1. třídy - pracoviště Sušilova
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2014/2015
 
 
 
Archiv  více