Světem na křídlech poezie

     Ve středu 29. března se konala v kině Panorama přehlídka recitace a výrazného přednesu žáků základní školy v Boskovicích nazvaná Světem na křídlech poezie. Přehlídku pořádala komise českého jazyka ZŠ ve spolupráci se SVČ Boskovice a Kulturním střediskem Boskovice. Programem provázeli moderátoři - žáci ze Sušilky - Anička Oujeská a Mikuláš Žédek. Na přehlídce vystoupili žáci, kteří postoupili z prvních třech míst školních kol. Za své vystoupení si recitující kromě velkého potlesku odnesli dáreček a památný list. Program obohatila svým pěkným vystoupením dětská hudební skupina Pružiny a Jazzquartet ze SPgŠ Boskovice pod vedením Tomáše Pléhy. Protože cílem dětské recitace je poznávání literatury, pochopení uměleckého textu a tříbení estetického cítění, a také samozřejmě výuka a zdokonalování kultury mluveného projevu, jsme rádi, že se podobné akce konají. Dvanáctý ročník přehlídky recitace Světem na křídlech poezie se vydařil, těšíme se příští rok na shledanou.


Mgr. Kateřina Kolářová