Úspěšná recitační soutěž O lysické sluníčko


     Dne 6. března se konal v Lysicích 12. ročník recitační soutěže O lysické sluníčko. Do letošního ročníku se přihlásilo deset škol, a tedy téměř osmdesát soutěžících, což znamená, že poezie a krásné texty nejsou mladé generaci vůbec lhostejné. Naši ZŠ Boskovice reprezentovali žáci 1. i 2. stupně, v 0. kategorii (prvňáčci) soutěžila Terezie Rathuská, v 1. kategorii (2. a 3. třídy) Liliana Klevetová a Václav Jordán, ve 2. kategorii (4. – 5. třídy) Anděla Müllerová, ve 3. kategorii (6. -7. třídy) Simona Murínová a Hana Jakubcová, ve 4. kategorii (8. – 9. třídy) Natálie Přibylová a Ester Láníková.
     Všichni recitátoři vzorně reprezentovali naši školu, ve své kategorii 3. místo obsadila Liliana Klevetová a 1. místo Václav Jordán. Největší sláva je ovšem vyhlašování absolutního vítěze, kterého si volí sami recitátoři. Letos si hlavní cenu – velké keramické sluníčko – domů odvezla vynikající Ester Láníková, která na této soutěži recitovala už po čtvrté. Nikdo neodjel s prázdnou, každý účastník obdržel na památku keramické sluníčko. Všem interpretům gratulujeme.
     „A proč vlastně sluníčko? Slunce je přece symbolem nového života, lásky a naděje, a tu pro nás jistě znamenají naše děti a v tomto případě konkrétně jejich mluvený projev, který trpí a skomírá mnohdy i na těch nejvyšších místech. Snad akce toho charakteru pomohou další generaci tříbit kulturu projevu, vždyť už na olympijských hrách ve starém Řecku se kromě klasických sportovních disciplín utkávali nejlepší řečníci,“ říkají organizátorky této soutěže Simona Kyánková a Olga Tejkalová, kterým za krásnou akci děkujeme.
Mgr. Kateřina Kolářová