Recitační soutěž žáků 2. stupně

     Dne 9. 3. 2017 se na škole ZŠ Slovákova konala recitační soutěž. Ze šestých a sedmých ročníků se dohromady dostavilo 20 žáků a žákyň, z osmých a devátých tříd žáků sedm. Poté, co dorecitoval šestý ročník, přišel na řadu sedmý. Po odrecitování žáků z první kategorie si pro nás nachystala třída 7. E ve složení žáků Daniel Sedláček, Jan Jež, Klára Bušinová a Daniela Keralová nesoutěžní vystoupení s textem od Lukáše Pavláska Taková dnešní rodinka. Po něm vystoupila Lenka Andrlíková z 6. F se svým hudebním číslem, a to s hrou na kytaru. Následovala vystoupení žáků 8. a 9. tříd.
     Po přednesu všech soutěžících nás čekalo vyhlášení. Do poroty zasedli pozvaní hosté, takže jejich rozhodnutí byla zcela nestranná. Z mladších ročníků se umístil na 3. místě Jan Machač z 6. F s básničkou Uspávanka s hloupými kocoury a paní myší, na 2. místě byla Tereza Fučíková ze 7. E s básničkou Uspávanka s panem Mozartem a na 1. místě Sára Čížková ze 7. F s básničkou Něco na sebe. Ze starší kategorie se na 3. místě umístila Martina Stloukalová z 9. F s básničkou Ukolébavky s kožíšky a peřinou, na 2. místě pak Jana Chladilová z 9. E s básničkou Tajná láska a zlato si odnesla Eliška Kudláčková z 8. F s prozaickým textem Princezna Turandot. Eliška vyhrála i diváckou soutěž o absolutního vítěze.
     Součástí recitační soutěže byla také výstava Literární masakr.
Text: Aneta Maršálková, 6. F
Foto: Mgr. Pavla Kotoučková