Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou v 6. E, F

     V pátek 10. 3. 2017 navštívili na pozvání paní učitelky Kotoučkové naši školu spisovatelé Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka. Pro šestý ročník byl určen workshop s názvem Zločin mezi dinosaury: Detektivní dílna, který vedla Klára Smolíková.
     Šesťáci po celou dobu poslouchali, vymýšleli příběhy a plnili detektivní úkoly z připravených pracovních listů. Většina z nich si hodinu a půl s paní spisovatelkou suprově užila, takže na jarní prázdniny žáci odcházeli s dobrou náladou.
     Více o workshopu se můžete dočíst v dubnovém čísle školního časopisu Slováček.
Mgr. Pavla Kotoučková